Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Szkolenia pt. „Inicjatywy lokalne – tworzenie projektów do Działania 9.5 POKL”

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach pt. „Inicjatywy lokalne – tworzenie projektów do Działania 9.5 POKL”. W szczególności na szkolenia zapraszamy Lokalne Grupy Działania, instytucje, organizacje z obszarów gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców, które przygotowują się do napisania projektów z Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenia będą dobrą okazją aby jeszcze przed złożeniem wniosku popracować nad swoją koncepcją projektu, tak aby była ona dostosowana do założeń konkursowych. Na szkoleniu dowiesz się między innymi jak napisać dobry projekt odpowiadający na potrzeby lokalnych społeczności.

 

Kiedy i gdzie odbywać się będą szkolenia?

  • Szkolenie „Inicjatywy lokalne – tworzenie projektów do Działania 9.5 POKL”- 14 lipca 2009 r. we Wrocławiu, pl. Solidarności 1/3/5 sala 107
  • Szkolenie „Inicjatywy lokalne – tworzenie projektów do Działania 9.5 POKL”- 16 lipca 2009 rwe Wrocławiu, pl. Solidarności 1/3/5 sala 107

 

Jak zgłosić się na szkolenie?

Aby wziąć udział  w szkoleniach należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia do 6 lipca 2009

  • faxem na nr Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu - (071) 796 30 00 wew. 20
  • e-mailem na adres zgloszenia.wroclaw@rcwip.pl  w temacie wiadomości proszę wpisać: SZKOLENIA - LIPIEC.

Osoby, które zakwalifikują się na szkoleniazostaną poinformowane telefonicznie. Natomiast osoby nie zakwalifikowane otrzymają informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Karta zgłoszenia
Dokument do pobrania


Kto może wziąć udziału w szkoleniach:

  • organizacje pozarządowe w tym Lokalne Grupy Działania
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • szkoły podstawowe i gimnazjalne
  • szkoły wyższe i jednostki naukowe
  • organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy
  • instytucje rynku pracy

z powiatów: m. Wrocław, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski.

 

Informacje organizacyjne:


Szkolenia odbywać się będą w godzinach: 9.00-16.00 (od godziny 8.30 rejestracja i bufet kawowy).

Szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają na szkoleniu materiały szkoleniowe, ciepły posiłek (możliwa wersja wegetariańska), gorące i zimne napoje, ciastka.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia. W dniu szkolenia będzie można umówić się na indywidualne spotkania z doradcą w celu kontynuowania pracy nad projektem.