Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Spotkanie ”Dotacje unijne na szkolenia dla przedsiębiorców w 2009 r.

Polska Izba Firm Szkoleniowych zorganizowała bezpłatne spotkanie regionalne pt. ”Dotacje unijne na szkolenia dla przedsiębiorców w 2009 r.” podczas którego wystąpili przedstawiciele Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Spotkanie odbyło się 4 marca 2009 r. w hotelu Park Plaza we Wrocławiu.

 

Spotkanie adresowane było do przedstawicieli firm i instytucji szkoleniowych, przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji pracodawców, zainteresowanych pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL na szkolenia. Wśród prelegentów wystąpili przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej – Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. W trakcie spotkania można było uzyskać aktualne informacje na temat planowanych konkursów w 2009 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki. Spotkanie było również okazją do dyskusji na temat wdrażania PO KL na Dolnym Śląsku przez firmy szkoleniowe i przedsiębiorców z sektora MŚP, czy realizacji projektów szkoleniowych.

W drugiej części spotkania wystąpili przedstawiciele Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Uczestnicy dowiedzieli się o sytuacji rynku coachingu w Polsce oraz o kierunkach rozwoju tego typu usług. Podczas spotkania zostały również zaprezentowane założenia ogólnopolskiej kampanii PIFS „Dni Uczenia się Dorosłych”, w której mogą też aktywnie uczestniczyć firmy i instytucje szkoleniowe z woj. dolnośląskiego.  

 

Patronat medialny objęli: portal Edustacja.pl oraz dziennik „Polska-Gazeta Wrocławska”.

 

Program spotkania
 Pobierz dokument