Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konferencje NIEZWYKŁA SZANSA DLA ZWYKŁYCH LUDZI – komponent regionalny PO KL

Plany dotyczące wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2009, informacje na temat stanu wdrażania Programu na terenie Dolnego Śląska w roku 2008 oraz prezentacja oferty Regionalnych Ośrodki EFS to 3 główne tematy poruszane na konferencjach NIEZWYKŁA SZANSA DLA ZWYKŁYCH LUDZI – komponent regionalny PO KL, które odbyły się 19 listopada 2008 r. w Legnicy oraz 28 listopada w Jeleniej Górze.

 

Konferencję w Legnicy otworzył Pan Bogusław Wijatyk, Dyrektor Departamentu Mienia Województwa i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Krótkie przemówienie wygłosił również Pan Piotr Borys, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu udział wzięło 100 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeleniogórskie spotkanie prowadziła Pani Mirosława Kwiatek, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

 

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, ośrodków szkoleniowych, instytucji rynku pracy, szkół, firm i ośrodków pomocy społecznej mieli możliwość zapoznania się z Planami działania  na rok 2009 w czterech obszarach wsparcia komponentu regionalnego PO KL: zatrudnienia, integracji społecznej, adaptacyjności i transferu wiedzy oraz edukacji. Przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL – Wydziału EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - zaprezentowali planowane terminy konkursów, kwoty przeznaczone na poszczególne działania, typy projektów oraz kryteria ich wyboru.

 

Przedstawiciel instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - zaprezentował informacje na temat stanu wdrażania komponentu regionalnego PO KL.

 

Konferencja była również okazją do zaprezentowania usług nowych, wybranych we września, Regionalnych Ośrodków EFS. W Legnicy zaprezentowały się Ośrodki z Wrocławiu i Legnicy, zaś w Jeleniej Górze – te z Wałbrzycha i Jeleniej Góry.

 

Przybyli na konferencję mieli również okazję zadania pytań przedstawicielom instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL na Dolnym Śląsku oraz Regionalnych Ośrodków EFS, których celem jest wspierania projektodawców. 

Konferencja w Legnicy, 19 listopada 2008 r.

Konferencja w Jeleniej Górze, 28 listopada 2008 r.