Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Działania 9.5 (edukacyjne inicjatywy oddolne na obszarach wiejskich)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje cztery spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.5/A/11 (edukacyjne inicjatywy oddolne na obszarach wiejskich).

Spotkania odbędą się: 

  • 7 kwietnia br. (czw); Wałbrzych (Qubus Hotel Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 45)
  • 11 kwietnia br. (pn); Wrocław (Hotel Orbis Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7)
  • 13 kwietnia br. (śr); Legnica (Qubus Hotel Legnica, ul. Skarbowa 2)
  • 15 kwietnia br. (pt); Jelenia Góra (Hotel Mercure Jelenia Góra, ul. Sudecka 63)

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL po zmianie Generatora Wniosków Aplikacyjnych; Wytycznie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL)
  • Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS.

Program spotkań  Pobierz

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie:

  • do 5 kwietnia br. w przypadku zgłoszenia na spotkania w Wałbrzychu i Wrocławiu 
  • do 8 kwietnia  br. w przypadku zgłoszenia na spotkanie w Legnicy i Jeleniej Górze 

Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA