Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Poddziałania 8.2.1 (Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu II/8.2.1/C/11 (Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia br. (pn); Wrocław (Hotel Orbis Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7).

Na spotkaniu omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL po zmianie Generatora Wniosków Aplikacyjnych; Wytycznie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL)
  • Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS.

Program spotkań pobierz

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia br.

Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 14/15 kwietnia br.

W przypadku dużego zainteresowania, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres edyta.jewtuch@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia br.

Formularz zgłoszenia pytań Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniu, zostaną one udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA