Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Szkolenia i konferencje

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW

a) Monitoring i ewaluacja w projektach PO KL – szkolenie dla podmiotów realizujących projekty z zakresu indywidualizacji nauczania:

Tematyka spotkania: Monitoring i ewaluacja w projektach PO KL dla podmiotów realizujących projekty z zakresu indywidualizacji nauczania
Termin: 21.02.2011 r.
Miejsce: Legnica
Organizator: Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy
Więcej informacji dostępnych na stronie Organizatora- www.legnica.roefs.pl

 

b) Tworzenie wniosków PO KL – praca z nowym generatorem

Tematyka spotkania: Tworzenie wniosków PO KL – praca z nowym generatorem
Termin: 22-23.02.2011 r. oraz 24-25.02.2011 r.
Miejsce: Legnica
Więcej informacji dostępnych na stronie Organizatora- www.legnica.roefs.pl

 

c) Szkolenie dla kierowników i koordynatorów projektów finansowanych z EFS – szkolenie skierowane do podmiotów realizujących projekty z zakresu indywidualizacji nauczania

Tematyka spotkania: Szkolenie dla kierowników i koordynatorów projektów finansowanych z EFS – szkolenie skierowane do podmiotów realizujących projekty z zakresu indywidualizacji nauczania
Termin: 23-25.03.2011 r.
Miejsce: Szklarska Poręba
Więcej informacji dostępnych na stronie Organizatora- www.legnica.roefs.pl


Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL w kontekście zmian instrukcji i wytycznych w roku 2011

Tematyka spotkania: Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
w kontekście zmian instrukcji i wytycznych w roku 2011;
Termin: 2011.01.27
Miejsce: Wrocław- Pl. Solidarności 1/3/5 p. 232;
Organizator: Regionalny Ośrodek EFS Wrocław.
Więcej informacji  dostępnych na stronie Organizatora- www.wroclaw.roefs.pl i www.rcwip.pl

 

Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL w kontekście zmian instrukcji i wytycznych w roku 2011

Tematyka spotkania: Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
w kontekście zmian instrukcji i wytycznych w roku 2011;
Termin: 2011.02.03
Miejsce: Wrocław- Pl. Solidarności 1/3/5 p. 232;
Organizator: Regionalny Ośrodek EFS Wrocław.
Więcej informacji  dostępnych na stronie Organizatora- www.wroclaw.roefs.pl i www.rcwip.pl

 

Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL w kontekście zmian instrukcji i wytycznych w roku 2011

Tematyka spotkania: Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
w kontekście zmian instrukcji i wytycznych w roku 2011;
Termin: 2011.02.15
Miejsce: Wrocław- Pl. Solidarności 1/3/5 p. 232;
Organizator: Regionalny Ośrodek EFS Wrocław.
Więcej informacji  dostępnych na stronie Organizatora- www.wroclaw.roefs.pl i www.rcwip.pl

 

Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL w kontekście zmian instrukcji i wytycznych w roku 2011

Tematyka spotkania: Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
w kontekście zmian instrukcji i wytycznych w roku 2011;
Termin: 2011.02.22
Miejsce: Wrocław- Pl. Solidarności 1/3/5 p. 232;
Organizator: Regionalny Ośrodek EFS Wrocław.
Więcej informacji  dostępnych na stronie Organizatora- www.wroclaw.roefs.pl i www.rcwip.pl