Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 uruchomiła usługę wsparcia technicznego w postaci Help desk dla Beneficjentów korzystających z Systemu PEFS w zakresie PO KL.

Help desk to centrum kontaktu, gdzie można skorzystać ze specjalistycznej konsultacji technicznej oraz diagnozy problemu. Wsparcie obejmuje:

  • zapewnienie grupy konsultantów, którzy będą odpowiadać telefonicznie na pytania użytkowników,
  • rejestracja każdego zgłoszenia w bazie serwisowej,
  • przekierowanie zgłoszeń dotyczących problemów z Formularzami PEFS 2007 do wyznaczonego szyfrowanego kanału komunikacji.

Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach od 9.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usługi Help desk przedstawione zostały w „Procedurze zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Dokument do pobrania

07.12.2012

Help Desk dla Beneficjentów korzystających z Systemu PEFS 2007 w zakresie PO KL – wznowienie usługi

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 uruchomiła usługę wsparcia technicznego w postaci Help Desk dla Beneficjentów korzystających z Systemu PEFS 2007 w zakresie PO KL.

Help Desk to centrum kontaktu, gdzie można skorzystać ze specjalistycznej konsultacji technicznej oraz diagnozy problemu. Wsparcie obejmuje:

·  problemy z importem plików .xml z GWA,

·  problemy z importem uczestników projektów z Formularzy PEFS 2007,

·  niestabilność systemu PEFS 2007,

·  nieoczekiwane komunikaty w trakcie pracy z Formularzem PEFS 2007 i/lub Bazą lokalną PEFS 2007,

·  nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007,

·  problemy z instalacją i administrowaniem systemem PEFS 2007.

Pomoc techniczna obejmuje wsparcie przy użytkowaniu systemu PEFS 2007, nie obejmuje zaś kwestii merytorycznych związanych z wprowadzaniem danych.

Kontakt z konsultantem: tel. (22) 535-96-71, faks (22) 631-28-01, e-mail: pefs2007@snt.pl

Usługa jest dostępna dla użytkowników systemu PEFS 2007 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15.

Usługa będzie świadczona do dnia 3 lipca 2013 r.

Aktualna procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007

 Dokument do pobrania

Aktualny wzór karty zgłoszenia problemu technicznego z PEFS 2007

 Dokument do pobrania

UWAGA!

Należy ściśle przestrzegać procedury – NIE WOLNO przesyłać bezpośrednio na adres e-mail Help Desk Formularzy PEFS 2007 lub zrzutów z ekranu (z ang. screenshoot) zawierających dane osobowe.

Help desk dla Beneficjentów korzystających z Systemu PEFS 2007 w zakresie PO KL

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 uruchomiła usługę wsparcia technicznego w postaci Help desk dla Beneficjentów korzystających z Systemu PEFS 2007 w zakresie PO KL.

Help desk to centrum kontaktu, gdzie można skorzystać ze specjalistycznej konsultacji technicznej oraz diagnozy problemu. Wsparcie obejmuje:

 

  • problemy z importem plików .xml z GWA,
  • problemy z importem uczestników projektów z Formularzy PEFS 2007,
  • niestabilność systemu PEFS 2007,
  • nieoczekiwane komunikaty w trakcie pracy z Formularzem PEFS 2007 i/lub Bazą lokalną PEFS 2007,
  • nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007,
  • problemy z instalacją i administrowaniem systemem PEFS 2007.

Pomoc techniczna obejmuje wsparcie przy użytkowaniu systemu PEFS 2007, nie obejmuje zaś kwestii merytorycznych związanych z wprowadzaniem danych.

Kontakt z konsultantem: tel. (22) 535-96-71, faks (22) 631-20-01, e-mail: pefs2007@snt.pl

Usługa jest dostępna dla użytkowników systemu PEFS 2007 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15.

Usługa będzie świadczona do dnia 21 lipca 2012 r.

 Dokument do pobrania

 Plik do pobrania

Informacje archiwalne

Ponadto, w odniesieniu do osób otrzymujących wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach PO KL, które nie posiadają numeru PESEL, lub podmiotów nie posiadających numerów NIP i/lub REGON istnieje możliwość nadania sztucznego numeru PESEL (w przypadku osób) i NIP, REGON (w przypadku podmiotów). Nadana sztuczna wartość numeru PESEL, NIP, REGON może być wykorzystana wyłącznie na potrzeby systemu PEFS 2007 i w żadnym innym wypadku nie zastępuje numeru PESEL, NIP, REGON.

Procedura nadawania sztucznych numerów PESEL
Dokument do pobrania

Procedura nadawania sztucznych numerów NIP
Dokument do pobrania

Procedura nadawania sztucznych numerów REGON
Dokument do pobrania


Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL (wersja archiwalna)
Plik do pobrania

Opis zmian
Plik do pobraniaInstrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL (wersja archiwalna do v.2.0)

Plik do pobrania

Formularz PEFS 2007 (wersja 1.0)
Plik do pobrania

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL
Plik do pobrania

FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL - zestawienie pytań i odpowiedzi przeznaczonych dla Beneficjentów w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007- wersja 2.0
 Dokument do pobrania

FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL - zestawienie pytań i odpowiedzi przeznaczonych dla Beneficjentów w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007 - wersja 1.0
Dokument d o pobrania