Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Znowelizowana wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

Informujemy, że 23 grudnia 2013 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą następujących zagadnień:

1.uwzględnienia w zapisach przedmiotowego dokumentu regulacji wynikających z interpretacji Instytucji Zarządzającej PO KL z 18 października 2013 r. (znak: DZF-I-82203-69-BP/13) dotyczącej wskazanych w Załączniku nr 4 maksymalnych wartości kategorii wydatków, poprzez wskazanie, iż wartość ,,dla nie więcej niż 4 oddziałów” dotyczy oddziałów zlokalizowanych w jednej szkole, a nie w projekcie,

2.rozszerzenie zakresu wsparcia w przypadku wyposażenia kuchni poprzez umożliwienie skorzystania ze środków oddziałom przedszkolnym, które wcześniej zapewniały żywienie lub dożywianie, zgodnie z interpretacją IZ PO KL z 23 października 2013 r. (znak: DZF-IV-82252-420-MU/13).

Zapisy nowej wersji Zasad będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.


 Dokument do pobrania

Interpretacje MRR w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Poniżej przedstawiamy interpretacje IZ PO KL dotyczące możliwości doposażenia kuchni oraz limitów na poszczególne kategorie wydatków określone w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL. Dodatkowo publikujemy bazę FAQ zawierającą zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 Interpretacja – doposażenie kuchni

 Interpretacja – place zabaw

 FAQ

 Baza FAQ