Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Podpisane umowy - październik 2014

Publikujemy zestawienie podpisanych w październiku br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych".

 Dokument do pobrania

Podpisane umowy - lipiec 2014

Publikujemy zestawienie podpisanych w lipcu br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych".

 Dokument do pobrania

Podpisane umowy - czerwiec 2014

Publikujemy zestawienie podpisanych w czerwcu br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych".

 Dokument do pobrania 

Podpisane umowy - marzec 2014

Publikujemy zestawienie podpisanych w marcu br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych".


 Dokument do pobrania

Podpisane umowy - luty 2014

Publikujemy zestawienie podpisanych w lutym br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych".


 Dokument do pobrania

Umowy

Udostępniamy Państwu wzór umowy, wzory załączników do umowy o dofinansowanie projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych oraz wzór weksla in blanco. Z doświadczenia IP wynika, że prawidłowe sporządzenie załączników do umowy stanowi problem dla beneficjentów, dlatego też w krótkim poradniku przedstawiamy listę wszystkich wymaganych załączników wraz ze wskazówkami jak należy je przygotować.

 Wzór umowy

 Załączniki do umowy

 Wzór weksla in blanco

 Poradnik beneficjenta