Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Sprawozdania roczne

Sprawozdanie za 2014 rok:

  • Sprawozdanie

 Dokument do pobrania

  • Załącznik

 Dokument do pobrania

 

Sprawozdanie za 2013 rok:

  • Sprawozdanie

 Dokument do pobrania

  • Załącznik

 Dokument do pobrania

 

Sprawozdanie za 2012 rok:

  •  Sprawozdanie 

 Dokument do pobrania

  • Załącznik 

 Dokument do pobrania

 

Sprawozdanie za 2011 rok:

  • Sprawozdanie
  • Załącznik

 

Sprawozdanie za 2010 rok:

 

Sprawozdanie za 2009 rok:

 

Sprawozdanie za 2008 rok: