Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Sprawozdania okresowe

Sprawozdanie za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie za I półrocze 2012 r.

• Sprawozdanie
   Dokument do pobrania

• Załączniki
   Dokument do pobrania
  

Sprawozdanie za I półrocze 2011 r.

Sprawozdanie za I półrocze 2010 r.

Sprawozdanie za I półrocze 2009 r.

Sprawozdania za II półrocze 2007 r. oraz I półrocze 2008 r.

Priorytet VI

Priorytet VII

Priorytet VIII

Priorytet IX

Sprawozdania za II półrocze 2007 r.

Priorytet VI

Priorytet VII

Priorytet VIII

Priorytet IX