Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Siódme posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

Siódme posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego miało miejsce 15 czerwca 2010 r. Przewodniczyła mu Pani Mirosław Kwiatek – Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląskiego – Zastępca Przewodniczącego Podkomitetu.

Na posiedzeniu zaprezentowane zostało sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL za rok 2009 i stan wdrażania Programu w województwie dolnośląskim oraz wyniki badania ewaluacyjnego „Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stosowanych w województwie dolnośląskim”. Rekomendacje płynące z badania zostały przyjęte Uchwałą Podkomitetu.

Następnie przedstawione zostały wstępne założenia Planów działania na rok 2011 oraz harmonogram prac nad nimi w ramach Podkomitetu i Grup roboczych.

Kolejnym ważnym punktem posiedzenia było przyjęcie Uchwały w sprawie składu instytucjonalnego Regionalnej Sieci Tematycznej, która pełni ważną rolą we wdrażaniu projektów innowacyjnych.

Protokół z siódmego posiedzenia PKM PO KL WD:

  • Protokół z przebiegu siódmego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD) z dnia 15 czerwca 2010 r.
    Dokument do pobrania
  • Uchwała nr 12/2010 Podkomitetu w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania „Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim”
    Dokument do pobrania
  • Uchwała nr 13/2010 Podkomitetu w sprawie ustalenia instytucjonalnej listy członków Regionalnej Sieci Tematycznej w województwie dolnośląskim
    Dokument do pobrania