Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Szóste posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

Szóste posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego miało miejsce 6 listopada 2009 r. Przewodniczył mu Pan Stanisław Longawa, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Przewodniczący Podkomitetu. W posiedzeniu, w charakterze obserwatora, udział wzięła Pani Katarzyna Ptak, przedstawiciel Komisji Europejskiej.

 

Głównym tematem posiedzenia były Plany działania na rok 2010.

 

Prace nad Planami działania na rok 2010 rozpoczęły się w pierwszej dekadzie maja, kiedy to Instytucje Pośredniczce przekazały Instytucji Zarządzającej zakres merytoryczny PD i wskazała priorytetowe kierunki wsparcia. Po analizie propozycji IP i przeglądzie Planów działania na lata 2007-2008, IZ określiła harmonogram prac na dokumentami.

Zgodnie z harmonogramem, IP przygotowała pierwszą wersję projektów PD do IZ pod koniec czerwca br. Wypracowane dokumenty przekazane do konsultacji IZ i KE zostały przekazane również Grupom roboczym w ramach Podkomitetu.

Członkowie Grup wypracowywali również wspólne propozycje podczas czerwcowych spotkań i przesyłali uwagi i pomysły do dokumentów drogą mailową.

 

IP wystosowała do Grup roboczych zaproszenie na robocze spotkania konsultacyjne PD na rok 2010. Spotkania odbyły się 21 i 23 lipca br. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele IP i IP2 oraz Grup roboczych.

 

Po zaprezentowaniu treści dokumentu i dyskusji w wyniku której wprowadzone zostały zmiany w PD dla Priorytetu VII i IX, Podkomitet rekomendował Plany działania na rok 2010 Komitetowi Monitorującemu PO KL.

 

Członkom Podkomitetu zaprezentowane zostały  sprawozdania roczne z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL za pierwsze półrocze 2009 r oraz stan wdrażania komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku po wprowadzonych zmianach w systemie wdrażania.

 

Protokół z szóstego posiedzenia PKM PO KL WD:

  • Protokół z przebiegu szóstego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD) z dnia 6 listopada 2009 r. 
     Dokument do pobrania
  • Uchwała Nr 10/2009 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL Planów działania na rok 2010.
     Dokument do pobrania
  • Prezentacje z szóstego posiedzenia PKM PO KL WD
     Dokument do pobrania