Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Piąte posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

Piąte posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego miało miejsce 17 czerwca 2009 r. Przewodniczyła mu Pani Mirosława Kwiatek, Dyrektor Wydziału EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – Zastępca Przewodniczącego Podkomitetu.

Członkom Podkomitetu Zaprezentowane zostały sprawozdania roczne z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL za rok 2008 oraz stan wdrażania komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku po wprowadzonych zmianach w systemie wdrażania.

Po zaprezentowaniu działań informacyjno-promocyjnych i wyników badania ewaluacyjnego tych działań Podkomitet przyjął rekomendacje z badania.

Przewodniczący czterech Grup roboczych powołanych w ramach Podkomitetu przedstawili prace Grup.

Protokół z piątego posiedzenia PKM PO KL WD:

  • Protokół z przebiegu piątego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD) z dnia 17 czerwca 2009 r.
    Dokument do pobrania
  • Uchwała Nr 9/2009 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania „Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku”
    Dokument do pobrania
  • Prezentacje z piątego posiedzenia PKM PO KL WD
    Dokument do pobrania