Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Czwarte posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

Czwarte posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego miało miejsce 7 listopada br. Przewodniczyła mu Pani Mirosława Kwiatek, Dyrektor Wydziału EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – Zastępca Przewodniczącego Podkomitetu.

Głównym przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie i rekomendowanie Planów działania na rok 2009 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Po dyskusji, w wyniku której wprowadzono zmiany w zapisach Planów działania, Podkomitet podjął Uchwałę w sprawie rekomendowania dokumentów Komitetowi Monitorującemu PO KL.

Podkomitet podjął również Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu prac PKM PO KL WD. Zmiana polega na wykreśleniu ustępu 6 § 7 „Procedury pisemne”, który określa sprawy, w przypadku których procedura pisemna nie może być zastosowana.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, trzecim tematem obrad miało być powołanie Grup roboczych w ramach Podkomitetu. W związku z długą dyskusją na temat Planów działania, Podkomitet podjął decyzje o przyjęciu Uchwały w sprawie powołania Grup roboczych w procedurze pisemnej.

 

Protokół z czwartego posiedzenia PKM PO KL WD:

 • Protokół z przebiegu czwartego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD) z dnia 7 listopada 2008 r. 
   Dokument do pobrania

 • Tabela uwag zgłoszonych do Planów działania dla Priorytetów VI - IX wraz ze stanowiskiem IP, jakie zostało przedstawione członkom Podkomitetu
   Dokument do pobrania

 • Uchwała nr 4/2008 Podkomitetu w sprawie zmiany Regulaminu prac Podkomitetu z dnia 7 listopada 2008 r.
   Dokument do pobrania

 • Uchwała nr 5/2008 Podkomitetu w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Planów działania na rok 2009 wraz z tabelą wprowadzonych zmian.
   Dokument do pobrania

 

Prezentacje z czwartego posiedzenia PKM PO KL WD: