Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Trzecie posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

Trzecie posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego miało miejsce 21 sierpnia br. Przewodniczył mu Pan Piotr Borys, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Na posiedzeniu poruszane były dwa główne tematy: sprawozdanie z realizacji komponentu regionalnego i stan wdrażania PO KL oraz Plany działania i szczegółowe kryteria wyboru projektów na rok 2009.

Kierownik Działu Monitoringu Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Magdalena Kowalczyk-Marcinkowska, zaprezentowała sprawozdanie okresowe z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim (stan na koniec czerwca 2008). Stan wdrażania komponentu regionalnego został zaprezentowany przez przedstawiciela instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia), Monikę Markuszewską-Krasowską.

Następnie Pani Barbara Dziubak, Kierownik Działu Strategii i Ewaluacji Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawiła projekt Planów działania na rok 2009. Członkowie Podkomitetu zgłaszali swoje uwagi do przedstawionych dokumentów.

 

Protokół z trzeciego posiedzenia PKM PO KL WD:

  • Protokół z przebiegu trzeciego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD) z dnia 21 sierpnia 2008 r. 
      Dokument do pobrania

 

Prezentacje z trzeciego posiedzenia PKM PO KL WD:

  • Prezentacja: Sprawozdania okresowe za I półrocze 2008 r. z realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim - stan na 30 czerwca 2008 r.
      Dokument do pobrania

  • Prezentacja: Plany działania na rok 2009 dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
     Dokument do pobrania