Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Drugie posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

Drugie posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego miało miejsce 28 maja br. Przewodniczyła mu Pani Mirosława Kwiatek, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Najważniejszym punktem porządku obrad było rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu PO KL zmiany szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu VIII (Poddziałania 8.2.1). Po zaprezentowaniu proponowanych kryteriów przez Panią Mirosława Kwiatek Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD oraz ich rozpatrzeniu, kryteria zostały zarekomendowane.

Przedstawiając proponowane i zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą  zmiany w Planach działania na lata 2007-2008, Pani Marlena Śledź Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD, omówiła wprowadzone modyfikacje.

Pani Ewa Wolińska, Kierownik Wydziału Programowania i Zarządzania Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawiła informacje na temat stanu wdrażania komponentu regionalnego PO KL.

 

Protokół z drugiego posiedzenia PKM PO KL WD oraz treść podjętej Uchwały:

  • Protokół z przebiegu drugiego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD) z dnia 28 maja 2008 r. 
      Dokument do pobrania

  • Uchwała nr 3/2008 Podkomitetu w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu VIII (Poddziałania 8.2.1) 
      Dokument do pobrania

 

Prezentacje z drugiego posiedzenia PKM PO KL WD:

  • Prezentacja: Kryteria dostępu i strategiczne dla projektów sieciowych w Poddziałaniu 8.2.1   
      Dokument do pobrania