Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

Dnia 10 grudnia 2007 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczył mu Andrzej Łoś Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytucji Zarządzającej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy , Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzającej RPO, Powiatu Oleśnickiego  i Głogowskiego, Miasta Zgorzelec, Gminy Nowa Ruda, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty,  OPZZ, NSZZ "Solidarność", Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS,  Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkaniu obecni byli również, w charakterze obserwatorów, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Doradca Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Pożytku Publicznego. 

Podkomitet przyjął Regulamin Prac Podkomitetu i wybrał swojego przedstawiciela do Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Mirosława Kwiatek, Dyrektor Wydziału EFS - Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL - zaprezentowała członkom Podkomitetu  rolę, strukturę  i zadania Instytucji Pośredniczącej PO KL  oraz  komponent regionalny PO KL  wraz z Planami działania na lata 2007-2008 rekomendowanymi przez Komitet Monitorujący PO KL, zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą PO KL i przyjętymi do realizacji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 Zgodnie NSRO 2007 - 2013 Wytycznymi nr 3 dotyczącymi komitetów monitorujących oraz Regulaminem Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego, posiedzenia Podkomitetu są jawne a Protokoły podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej PO KL.

Poniżej Protokół z pierwszego posiedzenia Podkomitetu oraz podjęte Uchwały:

  • Protokół z przebiegu pierwszego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD) z dnia 10 grudnia 2007 r.
     Dokument do pobrania

  • Uchwała nr 1 Podkomitetu w sprawie przyjęcia Regulaminu Prac Podkomitetu wraz z załącznikiem
     Dokument do pobrania

 

Prezentacje z pierwszego posiedzenia PKM PO KL WD