Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

26.11.2010

Zakres danych osobowych zbieranych od uczestników projektu na potrzeby wypełnienia Formularza PEFS 2007

Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pismem z dnia 23 listopada br. (sygn. DZF-VIII-0422-67-PTo/10, Nk: 161174/10) przekazała tutejszej Instytucji Pośredniczącej PO KL informację dotyczącą zakresu danych osobowych zbieranych od uczestników projektuna potrzeby wypełnienia Formularza PEFS 2007.

Zmiany wskazane w niniejszym piśmie zostaną wprowadzone do Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 przy najbliższej jego aktualizacji.

 

 Plik do pobrania