Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

23.11.2009

Informacja dotycząca środków niewygasających z końcem 2009 roku

W związku z informacją z Ministerstwa Finansów o zaniechaniu wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, informuję że, Instytucja Zarządzająca (IZ) Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, podjęła decyzję o niezgłaszaniu kwot środków pochodzących z dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do końca bieżącego roku, w ramach całego PO KL.

Wobec powyższego, niewydatkowane środki planowane przez Państwa do zgłoszenia jako niewygasające z końcem roku będą stanowiły oszczędności w ramach projektu, w związku z czym, należy dokonać ich zwrotu do dnia 31 grudnia 2009 r.

 

Jednocześnie przypominamy że, zgodnie zapisami nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. 157, poz. 1241), z dniem 1 stycznia 2010r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje dokonywanie płatności w programach na rzecz beneficjentów.

 

 Dokument do pobrania