Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

III. Bezpłatne szkolenia i doradztwo prowadzone przez Regionalne Ośrodki EFS

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) to ośrodki, które świadczą bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze na rzecz podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podmioty te mogą skorzystać ze szkoleń na temat tworzenia i realizacji projektów, doradztwa przy pisaniu wniosków składanych do EFS, działań animacyjnych w środowiskach lokalnych, wsparcia w tworzeniu trwałych partnerstw, informacji dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce: ROEFS oraz na stronach 4 Ośrodków działających na terenie Dolnego Śląska (Wrocław: www.wroclaw.roefs.pl; Wałbrzych: www.walbrzych.roefs.pl; Jelenia Góra:www.jeleniagora.roefs.pl oraz Legnica: www.legnica.roefs.pl)