Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

05.10.2009 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.1.1/A/09 - III runda konkursowa

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr I/9.1.1/A/09 ogłoszonym dnia 18 maja br. i wznowionym 24 sierpnia br., informujemy, że w trzeciej...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

05.10.2009 Publikacja listy rankingowej z II rundy w ramach konkursu I/8.2.1/A/09

W drugiej rundzie konkursu nr I/8.2.1/A/09 do dofinansowania nie został rekomendowany żaden wniosek.więcej ››

Kat: Archiwum 2009

30.09.2009 Wznowienie konkursu nr I/9.3/A/09 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych PO KL

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 wznawia konkurs otwarty nr: I/9.3/A/09 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

30.09.2009 Ogłoszenie konkursu zamkniętego na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 ogłasza konkurs zamknięty nr: I/IX/INN/09 na projekty innowacyjne współfinansowane ze środków...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

30.09.2009 Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr I/9.5/A/09 - IV runda konkursowa

W związku z zakończeniem IV rundy konkursowej w ramach konkursu nr I/9.5/A/09, przekazujemy Państwu szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w IV...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

30.09.2009 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr II/8.2.1/B/09 – II runda konkursowa

W nawiązaniu do Szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr II/8.2.1/B/09 ogłoszonym dnia 20 lipca br., informujemy, że do dnia zawieszenia konkursu, tj. do 27...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

28.09.2009 Nowa wersja Formularza PEFS 2007 (wersja 2.0)

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowała i udostępniła Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 wraz z instrukcją wprowadzania danych. Zgodnie z zaktualizowaną instrukcją uczestnik...więcej ››

Kat: Archiwum 2009
Wyświetla nowości od 50 do 56 ze wszystkich 197