Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

23.12.2008 Zasady przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2009 roku

Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2009 roku.więcej ››

Kat: Archiwum 2008

19.12.2008 Zamknięcie konkursów z dniem 31 grudnia 2008

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dla wszystkich Działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim informuje, iż z dniem...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

19.12.2008 Wznowienie konkursu I/7.2.2/08

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dla wszystkich Działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim informuje, iż z...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

11.12.2008 Znowelizowano Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

4 grudnia 2008 r. Instytucja Zarządzająca PO KL znowelizowała Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

10.12.2008 Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

Zmiana roli i charakteru Planu działania znalazła odzwierciedlenie w zaakceptowanej 1 grudnia 2008 r. nowej wersji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki. Uwzględnia ona wyniki analiz badania...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

09.12.2008 Plany działania na rok 2009

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2243/III/08 z dnia 09 grudnia 2008 roku przyjął Plany działania na rok 2009 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

05.12.2008 Podział środków przeznaczonych na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 (OPS) oraz w ramach Poddziałania 7.1.2. (PCPR)

Instytucja Pośrednicząca, we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, dokonała podziału środków przeznaczonych na realizację projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz...więcej ››

Kat: Archiwum 2008
Wyświetla nowości od 1 do 7 ze wszystkich 61
<< Pierwsza < Poprzednia 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 Następna > Ostatnia >>