Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

15.03.2011 Interpretacja MEN dotycząca finansowania wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na postawie przepisów Karty Nauczyciela

Publikujemy stanowisko  Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall dotyczące finansowania wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na postawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006...więcej ››

Kat: Ważne informacje, Archiwum 2011

15.02.2011 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Działania 9.4 (Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.4/A/11...więcej ››

Kat: Archiwum 2011, Ważne informacje

31.01.2011 Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Poddziałania 8.2.1 (transfer wiedzy)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/8.2.1/A/11...więcej ››

Kat: Ważne informacje, Archiwum 2011