Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

22.08.2012

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III” – umowy podpisane w sierpniu 2012r.

Publikujemy zestawienie podpisanych w sierpniu br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III”.

Dokument do pobrania

02.08.2012

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III” – umowy podpisane w lipcu 2012r.

Publikujemy zestawienie podpisanych w lipcu br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III”.

 Dokument do pobrania

02.07.2012

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III” – umowy podpisane w czerwcu 2012r.

Publikujemy zestawienie podpisanych w czerwcu br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III”.

 Dokument do pobrania

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III” – umowy podpisane w maju 2012r.

Publikujemy zestawienie podpisanych w maju br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III”.
 

 Dokument do pobrania

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III" - umowy podpisane w kwietniu 2012 r.

Publikujemy zestawienie podpisanych w kwietniu br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III".

 

 Dokument do pobrania

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III” – umowy podpisane we wrześniu 2011r.

Publikujemy zestawienie podpisanych we wrześniu br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III”.
 
 Dokument do pobrania

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III” – umowy podpisane w sierpniu 2011r.

Publikujemy zestawienie podpisanych w sierpniu br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III”.
 
 Dokument do pobrania

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III” – umowy podpisane w lipcu 2011r.

Publikujemy zestawienie podpisanych w lipcu br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III”

 Dokument do pobrania

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III” – umowy podpisane w czerwcu 2011r.

Publikujemy zestawienie podpisanych w czerwcu br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III”

 Dokument do pobrania

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III” – umowy podpisane w maju 2011r.

Publikujemy zestawienie podpisanych w maju br. umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III”

 Dokument do pobrania

04.05.2011

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III” – umowy podpisane w kwietniu 2011r.

Publikujemy zestawienie podpisanych w kwietniu umów o dofinansowanie w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III”

Podpisane umowy – kwiecień 2011
 dokument do pobrania

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III” – podpisane umowy

Umowy podpisane w marcu 2011 r.

 Plik do pobrania

Umowy

Udostępniamy Państwu wzory załączników do umowy o dofinansowanie projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Z doświadczenia IP wynika, że prawidłowe sporządzenie załączników do umowy stanowi problem dla beneficjentów, dlatego też w krótkim poradniku przedstawiamy listę wszystkich wymaganych załączników wraz ze wskazówkami jak należy je przygotować.

Poradnik beneficjenta - wskazówki do załączników do umowy

Załączniki do umowy

Oświadczenie współmałżonka