Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dziesiąte posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

X posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego odbyło się  w dniach 16-17 czerwca 2011 roku.
 
Spotkanie otworzyła i  poprowadziła Pani Mirosława Kwiatek, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD)-  Zastępca Przewodniczącego Podkomitetu Monitorującego PO KL WD. W posiedzeniu, w charakterze obserwatora, udział wzięła Pani Joanna Godrecka-Bareau, przedstawicielka Komisji Europejskiej.
 
Tematem przewodnim pierwszej części pierwszego dnia obrad były badania ewaluacyjne prowadzone przez Instytucje Pośredniczące I i II stopnia.  Zaprezentowano  też dane dotyczące stanu realizacji komponentu regionalnego PO KL na dzień 31 maja 2011 r.
 
Druga części dnia poświęcona była Planom działania na 2012 r.  Kolejno omówione zostały prezentacje pt.  „Priorytet VI PO KL – wskaźniki i poziom ich realizacji oraz wstępne założenia do Planu działania na rok 2012” oraz „Priorytet VII PO KL – wskaźniki i poziom ich realizacji oraz wstępne założenia do Planu działania na rok 2012”. Prezentacji  towarzyszyła burzliwa dyskusja w kontekście zapisów  kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych.
 
Przedstawiono też przygotowany przez IZ PO KL Harmonogram prac nad Planami działania na rok 2012, zauważając, że w przedstawionych  przez IP założeniach Planów działania widoczna jest konkretna wizja i strategia, zmierzająca do określonego celu.
 
Drugi dzień posiedzenia poświęcony był przedstawieniu i dyskusji na temat wstępnych założeń do Planów działania  w zakresie pozostałych Priorytetów komponentu regionalnego.  Omówione zostały prezentacje pt. „Priorytet VIII PO KL – wskaźniki i poziom ich realizacji oraz wstępne założenia do Planu działania na rok 2012” oraz „Priorytet IX PO KL – wskaźniki i poziom ich realizacji oraz wstępne założenia do Planu działania na rok 2012”.
 
Ostatnim punktem spotkania było omówienie przygotowanego przez IZ PO KL Harmonogramu prac nad Planami działania na rok 2012 oraz zaproponowanie terminów spotkań w ramach konsultacji społecznych: 11 lipca 2011r. - Priorytet VI i VIII oraz 12 lipca 2011r. - Priorytet VII i IX.
 
Protokół z przebiegu dziesiątego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD)
Dokument do pobrania
 
Załączniki do protokołu
Plik do pobrania