Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Informacja o korzystaniu z logotypów UMWD

Szanowni Państwo

Informujemy, że loga oraz logotypy Dolnego Śląska, które chcą Państwo wykorzystać przy realizacji swoich projektów każdorazowo podlegają weryfikacji Wydziału Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W związku z tym, projekty dokumentów, w których będą wykorzystywane loga i/lub logotypy, powinny być przekazywane w celu akceptacji na adres mailowy: promocja@dolnyslask.pl. Ponadto informujemy, że prawidłowe loga oraz logotypy Województwa znajdują się na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Dokumenty Promocyjne – Loga i logotypy.