Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dwunaste posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

XII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego odbyło się w dniu 9 lipca 2012 roku.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła Pani Mirosława Kwiatek, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD) - Zastępca Przewodniczącego Podkomitetu Monitorującego PO KL WD.

Posiedzenie poświęcone było głównie przedstawieniu informacji o stanie wdrażania komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku – zaprezentowano Sprawozdanie okresowe z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za 2011 rok – oraz omówieniu wstępnych założeń do Planów działania na rok 2013.

Podczas posiedzenia przedstawiciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych zaprezentował także informacje nt. powołanego na Dolnym Śląsku Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych Województwa Dolnośląskiego, którego jednym z głównych celów jest utrwalenie i koordynowanie dotychczasowej współpracy między partnerami społeczno – gospodarczymi, również pod kątem przygotowania do nowego okresu programowania Funduszy Strukturalnych UE na lata 2014 -2020.

Ostatnim punktem obrad było omówienie założeń do nowego okresu programowania 2014-2020. Informacje w tym zakresie zaprezentował przedstawiciel Wydziału Zarządzania RPO w UMWD.

Protokół z przebiegu dwunastego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD)

 Dokument do pobrania

Prezentacje z dwunastego posiedzenia PKM PO KL WD

 Plik do pobrania