Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Piętnaste posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

XV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego odbyło się w dniu 20 listopada 2013 roku.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła Pani Mirosława Kwiatek, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD) - Zastępca Przewodniczącego Podkomitetu Monitorującego PO KL WD.

Głównym punktem obrad było przedstawienie informacji o stanie wdrażania PO KL na Dolnym Śląsku (zaprezentowane zostało także sprawozdanie okresowe z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL za I półrocze 2013 roku) oraz prezentacja i rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu PO KL Planów działania na lata 2014-2015 dla województwa dolnośląskiego. Po prezentacji Planów zakończonych dyskusją, Podkomitet podjął Uchwałę rekomendującą Plany.

Podczas posiedzenia omówiono również aktualny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Ostatnim punktem obrad była prezentacja projektów innowacyjnych realizowanych na Dolnym Śląsku.

Protokół z przebiegu piętnastego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD)

 Dokument do pobrania

Uchwała nr 40/2013 Podkomitetu w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL Planów działania na lata 2014-2015

 Dokument do pobrania

Informacja o „operatorach wsparcia” realizujących projekty w czterech subregionach wyłonione w ramach konkursu II/8.1.1/B/12

 Dokument do pobrania

Prezentacje z piętnastego posiedzenia PKM PO KL WD

 Plik do pobrania