Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Szesnaste posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

XVI posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła Pani Mirosława Kwiatek, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD) - Zastępca Przewodniczącego Podkomitetu Monitorującego PO KL WD.
Głównym punktem obrad było przedstawienie  informacji o stanie wdrażania PO KL na Dolnym Śląsku, w tym zaprezentowanie sprawozdania rocznego z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku za 2013 rok.  Drugi wiodący temat dotyczył miejsca Europejskiego Funduszu Społecznego w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

Protokół z przebiegu szesnastego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD)

 Dokument do pobrania


Prezentacje z szesnastego posiedzenia PKM PO KL WD

 Plik do pobrania