Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

30.12.2010 Projekt systemowy „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę (Uchwała nr 127/IV/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.) w sprawie określenia zasad realizacji przez Wydział Edukacji i Nauki UMWD projektu systemowego pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na Dolnym Śląsku. Na jego realizację w latach 2011-2014 przeznaczono 104.599.910,00złotych (w tym z EFS 88.909.923,50 zł).

 

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego publiczne szkoły zawodowe w naszym województwie mają szansę poszerzyć swoją dotychczasową ofertę edukacyjną o działania umożliwiające każdemu uczniowi wszechstronny rozwój oraz zwiększyć atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego młodzieży poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie działań określonych w strategiach edukacyjnych (krajowej, wojewódzkiej i w strategiach lokalnych) zakładających lepsze dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnych i lokalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności poprzez bardziej racjonalne i efektywne stymulowanie ścieżek rozwoju edukacyjnego wybieranych przez młodzież.

 

Wsparcie kierowane będzie łącznie do 55 000 uczniów 250 publicznych szkół młodzieżowych zawodowych: zasadniczych i techników (w tym szkół specjalnych i policealnych), prowadzonych przez JST województwa dolnośląskiego kształcących w 7 branżach: mechanicznej, turystycznej, budowlanej, informatycznej, elektryczno-energetycznej, samochodowej, mechatroniczno-elektronicznej.

 

Projekt jest kontynuacją zadań projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” realizowanego w okresie od 10.06.2009 do 31.05.2011.

 

 


<- Wstecz do: Aktualności