Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

28.11.2014 Zaproszenie na spotkanie dotyczące procesu akredytacji OWES w kontekście założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej – AKSES w kontekście założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia br. we Wrocławiu, w hotelu IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM, adres: Plac Konstytucji 3 Maja 3. Rozpoczęcie zaplanowane jest na godz. 11.00 i przewiduje się, że potrwa do godziny 14.30.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać do 3 grudnia br. na adres: strategia.efs@umwd.pl, podając imię, nazwisko uczestnika i nazwę reprezentowanej instytucji.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu zastrzegamy sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie jednej osoby z danej instytucji. 

Po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, najpóźniej 5 grudnia br., otrzymają Państwo na podany w zgłoszeniu adres e-mail informację zwrotną dotyczącą możliwości udziału w spotkaniu.

 Program spotkania

 

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


<- Wstecz do: Aktualności