Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

15.12.2014 Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu IX – Działanie 9.2

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania  dla Priorytetu IX w ramach Działania 9.2 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - II” realizowanego przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  (nr  POKL.09.02.00-02-001/10) w zakresie wartości wykazanego projektu w fiszce PD.

W Planie działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX zawarto fiszkę projektu systemowego „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - II”. W tabeli zawierającej wartość projektu zawarto zapis  114 406 155 PLN. W wyniku dokonanego odstępstwa od PD oraz zmiany wniosku o dofinansowanie obecna wartość projektu wynosi 113 975 530,55 PLN.


<- Wstecz do: Aktualności