Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

20.01.2011 Baza zasobów w zakresie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z dokumentu opracowanego przez partnerów współpracujących w ramach ponadregionalnej sieci współpracy, obejmującej województwa: dolnośląskie, zachodniopomorskie, opolskie, śląskie i lubuskie, tzw.  „bazy zasobów” w zakresie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw.

Baza zawiera spis organizacji, instytucji i ekspertów, dostępnych analiz, prowadzonych badań, dobrych praktyk (projektów konkursowych i systemowych) z obszaru adaptacyjności.

Kolejnym etapem realizacji projektu współpracy będą przeglądy praktyk regionalnych w „sakli mikro” i w „skali makro” oraz w zakresie praktyk partnerskich, w ramach których dane zebrane w bazie  zostaną poddane analizie eksperckiej. Raporty, które będą efektem przeglądów i analiz zostaną opublikowane pod koniec maja br.


 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności