Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

 

Poddziałenia 6.1.2

Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

 

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

„Doradztwo na odległość  - badanie alternatywnej formy poradnictwa zawodowego”

2008-2009

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

www.pokl.dwup.pl

„Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. „trudnego klienta” instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska”

2008-2010

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

www.pokl.dwup.pl

„Nowoczesny doradca zawodowy w PSZ”

2008-2009

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

www.pokl.dwup.pl

„Obserwatorium dolnośląskiego rynku pracy i edukacji”

2009-2013

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

www.pokl.dwup.pl

 

Poddziałanie 6.1.3

Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

 

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

2008-2013

Powiatowe Urzędy Pracy z województwa dolnośląskiego

www.praca.gov.pl