Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dokumenty i wytyczne

Katalog błędów najczęściej popełnianych przy opracowywaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego

Dokument do pobrania

Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych  NOWA - MAJ 2012r.

 Dokument do pobrania

Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych WERSJA ARCHIWALNA

Dokument do pobrania

Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych WERSJA ARCHIWALNA
Dokument do pobrania

Vademecum członka RST
Dokument do pobrania

Profil członka RST
Dokument do pobrania

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, 01.04.2009 r.
Dokument do pobrania