Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Posiedzenia

Regulamin Regionalnej Sieci Tematycznej  

Dokumenty – Uchwały RST podjęte trybem obiegowym

Trzydzieste trzecie Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Trzydzieste drugie Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Trzydzieste pierwsze Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Trzydzieste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dwudzieste dziewiąte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dwudzieste ósme Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dwudzieste siódme Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dwudzieste szóste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dwudzieste piąte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dwudzieste czwarte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dwudzieste trzecie Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dwudzieste drugie Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dwudzieste pierwsze Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dwudzieste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dziewiętnaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Osiemnaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Siedemnaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Szesnaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Piętnaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Czternaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Trzynaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dwunaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Jedenaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dziesiąte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dziewiąte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Ósme Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Siódme Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Szóste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego 

Piąte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego    

Czwarte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego 

Trzecie Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego 

Drugie Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego -03 września 2010 r.