Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Wprowadzanie zmian do projektów w ramach „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”

Przypominamy, że wszelkie zmiany do projektów należy zgłaszać za pomocą formularza.

W przypadku weryfikowania zasadności, celowości i prawidłowości wielu planowanych zmian (np. przy przesunięciach środków pomiędzy latami, zmianie okresu realizacji projektu lub harmonogramu realizacji projektu) niezbędny jest wniosek aplikacyjny, który należy załączyć do formularza (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na płycie) i/lub harmonogram płatności - jeżeli proponowane zmiany powodują konieczność jego modyfikacji. W pozostałych przypadkach należy wysłać jedynie formularz zmian, a zaktualizowany wniosek aplikacyjny, na prośbę Instytucji Pośredniczącej, dosłać po ich zaakceptowaniu.

Formularz wprowadzania zmian w projekcie konkursowym/systemowym* realizowanym w ramach Programu operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013 

 dokument do pobrania