Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Wzór deklaracji uczestnictwa i dziennika zajęć w ramach „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”

Instytucja Pośrednicząca udostępnia Beneficjentom realizującym projekty systemowe w ramach „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”:

 Pobierz plik - dokumentacja do pobrania

 Pobierz plik - (logotypy czarno-białe)

 Pobierz plik - (logotypy kolorowe)

Są to dokumenty o charakterze pomocniczym, które mogą być dostosowywane do potrzeb Beneficjentów. Pamiętać należy jednak, że muszą być one zgodne z obowiązującymi zasadami określonymi w dokumentach programowych PO KL i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.