Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dziewąte posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

IX posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego odbyło się 11 kwietnia 2011 roku.

Przewodniczyła mu Pani Mirosława Kwiatek, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD).

Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie i omówienie Sprawozdania rocznego z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL za rok 2010 oraz stanu wdrażania w województwie dolnośląskim.

Zaprezentowano także materiał dotyczący Krajowej Rezerwy Wykonania, przedstawiono informację o uchwałach Podkomitetu podjętych w trybie obiegowym w I kwartale 2011 oraz omówiono zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – utworzenie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas posiedzenia zaprezentowano również stopień realizacji grantu pn. ”Ponadregionalna sieć współpracy w obszarze adaptacyjności” koordynowanego przez Wydział Zarządzania PO KL.

Ostatnim punktem obrad była informacja o kolejnym, dwudniowym, wyjazdowym posiedzeniu Podkomitetu, zaplanowanym w terminie 16-17 czerwca br., którego głównym tematem będą Plany działania na 2012 rok.

Protokół z przebiegu dziewiątego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD)

Dokument do pobrania

Załączniki do protokołu

Plik do pobrania