Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Jedenaste posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

XI posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego odbyło się 19 października 2011 roku.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła Pani Mirosława Kwiatek, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD) - Zastępca Przewodniczącego Podkomitetu Monitorującego PO KL WD.

Głównym punktem obrad było rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu PO KL Planów działania na rok 2012 dla województwa dolnośląskiego. Po prezentacji Planów oraz dyskusji nad założeniami dokumentu, Podkomitet podjął Uchwałę rekomendującą.

W ramach informacji o stanie wdrażania PO KL na Dolnym Śląsku, zaprezentowane zostało także sprawozdanie okresowe z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL za I półrocze 2011 r.

Kwestie dotyczące aktualizacji składu Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją były ostatnim punktem obrad.

Protokół z przebiegu jedenastego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD)
Dokument do pobrania

Uchwała nr 24/2011 Podkomitetu w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL Planów działania na rok 2012 wraz z załącznikiem
 Dokument do pobrania

Stanowisko Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Dokument do pobrania

Prezentacje z jedenastego posiedzenia PKM PO KL WD
Plik do pobrania