Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego - 03 września 2010 r.

Dnia 3 września 2010 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego. Obrady poprowadziła Pani Dorota Nahrebecka – Sobota - Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy , Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Miasta Zgorzelec, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, OPZZ, NSZZ "Solidarność", Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenia Pro Silesia et Europa, Fundacji „Merkury”, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu oraz Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła Regulamin funkcjonowania RST oraz dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Poniżej protokół z inauguracyjnego posiedzenia oraz podjęte uchwały.

Protokół z I Posiedzenia RST WD
 Dokument do pobrania

Uchwała Nr 1/2010
 Dokument do pobrania

Uchwała Nr 2/2010
 Dokument do pobrania

Regulamin funkcjonowania RST WD
 Dokument do pobrania

Porządek obrad i skład RST
 Dokument do pobrania

Rola RST i harmonogram prac na najbliższe miesiące - prezentacja
 Dokument do pobrania

Projekty innowacyjne w ramach POKL w 2010 r. - prezentacja
 Dokument do pobrania