Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dokumenty – Uchwały RST podjęte trybem obiegowym

 Uchwały Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego podjęte w procedurze pisemnej

Numer Uchwały

W sprawie

Data podjęcia

3/2010

w sprawie wyboru ekspertów do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 komponentu regionalnego PO KL przez Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa
 pobierz

15 października 2010 r.

5/2010

w sprawie przyjęcia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego na rok 2011.
 pobierz

21 grudnia 2010 r.

6/2011

w sprawie wyboru eksperta do walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” realizowanego w ramach Podziałania 6.1.1 komponentu regionalnego PO KL przez Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa
 pobierz

13 kwietnia 2011 r.

8/2011

w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego
pn. „Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” realizowanego w ramach Podziałania 8.3 komponentu regionalnego PO KL przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych
 pobierz

31 sierpnia 2011 r.

9/2011

w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego przyjętego uchwałą RST nr 1/2010 z dnia 3 września 2010 r.
 pobierz

16 września 2011 r.

11/2011

w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewniania trwałości instytucji ekonomii społecznej” realizowanego w ramach  Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

 pobierz

28 listopada 2011 r.

14/2012

W sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego „ Silver Team czyli potęga doświadczenia”, realizowanego w ramach priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Dobre Kadry Centrum Badawczo-szkoleniowe sp. Z o.o.   pobierz

26 stycznia 2012 r.

16/2012

W sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego „Szkoła życia” realizowanego w ramach Priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL przez Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska ze Świdnicy.
 pobierz

11 maja 2012 r.

17/2012

w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego przyjętego uchwałą nr 1/2010 z dnia 3 września 2010 r. zmienionego uchwałą 9/2011 z dnia 16 września 2011 r.
 pobierz

23 maja 2012 r.

19/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego „GO WORK szansą dla niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez GB Group Polska sp. z o.o.

 pobierz 

26 lipca 2012 r.

20/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+” realizowanego w ramach  Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundacje Edukacji Europejskiej

 pobierz

17 sierpnia 2012 r.

21/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Spróbujmy się zrozumieć” realizowanego w ramach  Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o.

 pobierz

20 sierpnia 2012 r.

22/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych” realizowanego w ramach  Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Fundacje Edukacji Europejskiej

 pobierz

20 sierpnia 2012 r.

23/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Zatrudnienie wspomagane” realizowanego w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Fundacje Eudajmonia

 pobierz

22 sierpnia 20123 r.

24/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Trener aktywności” realizowanego w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundacje Eudajmonia

 pobierz

22 sierpnia 2012 r.

26/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach priorytety VI komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Imago

 pobierz

 

3 września 2012 r.

27/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” realizowanego w ramach priorytety IX komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Promyk Słońca

pobierz

11 września 2012 r.

28/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Elearning na rzecz niewidomych i niedowidzących” realizowanego w ramach priorytety VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Widzialni

 pobierz

 

11 września 2012 r.

29/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn.CSR drogą do innowacji” realizowanego w ramach priorytety VIII komponentu regionalnego PO KL przez Agencję Rozwoju Innowacji

 pobierz

 

11 września 2012 r.

30/2012

w sprawie pozytywnej opinii na temat Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Zatrudnienie wspomagane” realizowanego w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Eudajmonia

pobierz

 

19 września 2012 r.

34/2012

w sprawie warunkowej opinii na temat Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Trener aktywności”, realizowanego w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Eudajmonia

pobierz

 

5 października 2012 r.

 

35/2012

w sprawie warunkowej opinii na temat Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących”, realizowanego w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Widzialni

pobierz

 

8 października 2012 r.

 

36/2012

w sprawie warunkowej opinii na temat Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Imago

 pobierz

19 października 2012 r.

37/2012

w sprawie warunkowej opinii na temat Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”, realizowanego w ramach Priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL przez Fundację „Promyk Słońca”

 pobierz

18 października 2012 r.

38/2012

w sprawie warunkowej opinii na temat Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „CSR drogą do innowacji”, realizowanego w ramach Priorytetu VIII komponentu regionalnego PO KL przez Agencję Rozwoju Innowacji

 pobierz

18 października 2012 r.

39/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Młodzi Gniewni - wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Edukacji Europejskiej

pobierz

5 listopada 2012 r.

40/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego” realizowanego w ramach priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej

 pobierz

5 listopada 2012 r.

43/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” realizowanego w ramach priorytetu VIII komponentu regionalnego PO KL przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych

 pobierz

13 grudnia 2012 r.

44/2012

w sprawie przyjęcia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego na rok 2013

 pobierz

27 grudnia 2012 r.

45/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Profilaktyka problemowa” realizowanego w ramach priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Centrum Terapii Uzależnień

 pobierz

9 stycznia 2013 r.

47/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Silver team czyli potęga doświadczenia” realizowanego w ramach priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o.

 pobierz

28 stycznia 2013 r.

48/2012

w sprawie warunkowej opinii na temat Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. ”Profilaktyka problemowa”, realizowanego w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Centrum Terapii Uzależnień

 pobierz

12 lutego 2013 r.

49/2012

w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „EIPD - nowa jakość doradztwa” realizowanego w ramach priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Point sp. z o.o.

 pobierz

19 lutego 2013 r.

50/2013 

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Silver team czyli potęga doświadczenia” realizowanego w ramach priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o. 
 pobierz

13.03.2013

52/2013

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” realizowanego w ramach priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 10 maja 2013
 pobierz

10 maja 2013

53/2013 

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Szkoła życia” realizowanego w ramach priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL przez Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska 3 lipca 2013
 pobierz

3 lipca 2013

54/2013

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Szkoła życia”, realizowanego przez Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska w ramach Priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL. 1 sierpnia 2013
 pobierz

1 sierpnia 2013

55/2013

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „GO WORK szansą dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez GB Group Polska sp. z o.o. 8 sierpnia 2013
 pobierz

8 sierpnia 2013

 

56/2013

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”, realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL. 16 sierpnia 2013
 pobierz

16 sierpnia 2013

57/2013

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „GO WORK szansą dla osób niepełnosprawnych”, realizowanego przez GB Group Polska sp. z o. o. w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL. 9 września 2013
 pobierz

9 września 2013

58/2013

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „CSR drogą do innowacji” realizowanego w ramach priorytetu VIII komponentu regionalnego PO KL przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A.
 pobierz

59/2013

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „CSR drogą do innowacji”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. w ramach Priorytetu VIII komponentu regionalnego PO KL. 31 stycznia 2014

 pobierz

31 stycznia 2014

60/2014 

w sprawie wyboru eksperta  do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego” realizowanego w ramach priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.
 pobierz

61/2014

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego”, realizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w ramach Priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL

 pobierz

3 kwietnia 2014

62/2014

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”, realizowanego przez Fundację „Promyk Słońca” w ramach Priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL

 pobierz

11 kwietnia 2014

63/2014

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Profilaktyka problemowa” realizowanego w ramach priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Centrum Terapii Uzależnień

 pobierz

29 kwietnia 2014

64/2014

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Profilaktyka problemowa”, realizowanego przez Centrum Terapii Uzależnień w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL

 pobierz

27 maja 2014

65/2014

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Zatrudnienie wspomagane” realizowanego w ramach priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Eudajmonia

 pobierz

3 czerwca 2014

66/2014

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Trener aktywności” realizowanego w ramach priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Eudajmonia

 pobierz

9 czerwca 2014

67/2014

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Młodzi Gniewni - wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Edukacji Europejskiej

 pobierz

8 lipca 2014

68/2014

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych” realizowanego w ramach priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Edukacji Europejskiej

 pobierz

8 lipca 2014

69/2014

sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+” realizowanego w ramach priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Edukacji Europejskiej

 pobierz

16 lipca 2014

70/2014

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Trener aktywności”, realizowanego przez Fundację Eudajmonia w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL

 pobierz

16 lipca 2014

71/2014

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Zatrudnienie wspomagane”, realizowanego przez Fundację Eudajmonia w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL

 pobierz

16 lipca 2014

72/2014

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Młodzi Gniewni - wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym”, realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL

 pobierz

6 sierpnia 2014

73/2014

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+”, realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL

 pobierz

6 sierpnia 2014

74/2014

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Spróbujmy się zrozumieć” realizowanego w ramach priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o.

 pobierz

7 sierpnia 2014

75/2014

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Elearning na rzecz niewidomych i niedowidzących” realizowanego w ramach priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Widzialni

 pobierz

7 sierpnia 2014

76/2014

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz os. niepełnosprawnych” realizowanego w ramach priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Imago

 pobierz

7 sierpnia 2014

77/2014

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie skutecznym metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL

 pobierz

21 sierpnia 2014

78/2014

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Elearning na rzecz niewidomych i niedowidzących”, realizowanego przez Fundację Widzialni  w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL

 pobierz

9 września 2014

79/2014

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz os. niepełnosprawnych”, realizowanego przez Fundację Imago w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL

 pobierz

10 września 2014

80/2014

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „Spróbujmy się zrozumieć”, realizowanego przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o. w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL

 pobierz  

12 września 2014

81/2014

w sprawie przyjęcia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego na rok 2015

 pobierz

5 grudnia 2014

82/2014

w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „ EIPD – nowa jakość doradztwa”, realizowanego  w ramach VII Priorytetu przez POINT sp. z o.o.

 pobierz

17 grudnia 2014

83/2015

w sprawie wydania pozytywnej oceny walidacyjnej o produkcie finalnym projektu innowacyjnego pn. „EIPD – nowa jakość doradztwa”, realizowanego przez POINT sp. z o.o. w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL

 pobierz

6 marca 2015

84/2015

w sprawie formalnego zakończenia prac Regionalnej Sieci Tematycznej w województwie dolnośląskim

 pobierz

8 lipca 2015