Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

15.03.2013

Siedemnaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 21 stycznia 2013 r. odbyło się siedemnaste posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu produktu finalnego pn. „Regionalny Program Wsparcia CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku” wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego pt. „Współpraca międzysektorowa-projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII PO KL przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Zgorzelec, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, ROEFS Legnica i Wrocław, Uniwersytetu Przyrodniczego, Fundacji Merkury, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dobrych Kadr, GB Group Polska sp. z o.o., Fundacji Eudajmonia, Fundacji Edukacji Europejskiej, Fundacji Widzialni, Agencji Rozwoju Innowacji S.A., Fundacji Imago, Fundacji Promyk Słońca, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Centrum Terapii Uzależnień oraz Point sp. z o.o.

Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła uchwałę o pozytywnej akceptacji produktu finalnego projektu innowacyjnego.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacje.

Protokół z XVII posiedzenia RST WD  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 46  Dokument do pobrania

Prezentacje ze spotkania  Dokument do pobrania