Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

18.03.2013

Osiemnaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 1 lutego 2013 r. odbyło się osiemnaste posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Profilaktyka problemowa”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII PO KL przez Centrum Terapii Uzależnień.

Obrady poprowadził Wiceprzewodniczący RST WD - Pan Marcin Kowalski (przedstawiciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, ROEFS Legnica i Wrocław, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, GB Group Polska sp. z o.o., Fundacji Eudajmonia, Fundacji Edukacji Europejskiej, Fundacji Imago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Centrum Terapii Uzależnień oraz Point sp. z o.o.

W związku z tym, że w posiedzeniu nie wzięła udziału odpowiednia liczba Członków, uchwała o warunkowym zatwierdzeniu strategii została podjęta w trybie obiegowym.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacja.

Protokół z XVIII posiedzenia RST WD  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 48  Dokument do pobrania

Prezentacja ze spotkania  Dokument do pobrania