Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Temat Projektu: Poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej

Beneficjent: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Tytuł projektu: Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej

Okres realizacji: Projekt realizowany jest w okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 30 września 2013 r.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej poprzez utworzenie Funduszu Pożyczkowo – Poręczeniowego na terenie woj. Dolnośląskiego. Projekt ma również przyczyniać się do zwiększenia stabilności finansowej wśród podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwoju i profesjonalizacji oferowanych usług przez podmioty ekonomii społecznej.

 

Źródło oraz więcej informacji na stronie   http://www.dfop.org.pl/pl/292/Fundusz_Pozyczkowo_Poreczeniowy/