Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Temat Projektu: Mechanizmy w zakresie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (społecznego zaangażowania biznesu)

Beneficjent: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Tytuł projektu: Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Okres realizacji: Projekt realizowany jest w okresie od  01 stycznia 2011 r. do  31 grudnia 2012 r.

 

Celem projektu jest stworzenie, przetestowanie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań programowych i edukacyjnych dla województwa dolnośląskiego służących wsparciu sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) przyczyniającego się do zwiększenia konkurencyjności i rozwoju MŚP na terenie Dolnego Śląska.

 

Źródło oraz więcej informacji na stronie http://www.krzyzowa.org.pl/index.php/pl/oferta-programowa/szkolenia/268-wspopraca-midzysektorowa-projekt-na-rzecz-odpowiedzialnego-biznesu