Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Temat Projektu: Opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie nowego modelu działań CSR powiązanych ze wzrostem innowacyjności MMŚP

Beneficjent: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Tytuł projektu: CSR drogą do innowacji

Okres realizacji: Projekt realizowany jest w okresie od 01 lutego 2012 r. – 31 stycznia 2015 r.

 

Celem projektu jest stworzenie unikatowego modelu biznesowego, który krok po kroku wskaże jak wdrażać założenia społecznej odpowiedzialności biznesu, tak, by przekładały się one na wymierne korzyści, pomagały w budowaniu pozycji firmy na rynku i wzmacniały jej innowacyjność. Do pracy nad modelem zaprosiliśmy specjalistów z Wielkiej Brytanii.

 

Źródło oraz więcej informacji na stronie http://www.innowacjecsr.eu/strona.php/223_o_projekcie.html