Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Temat Projektu: Udoskonalanie metod kształcenia i programów nauczania oraz aktywizacja edukacyjno-zawodowa nietypowych grup docelowych.

Beneficjent: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Tytuł projektu: Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego

Okres realizacji: Projekt realizowany jest w okresie od  01 marca 2012 r.– 30 kwietnia 2015 r.

 

Celem projektu jest opracowanie, upowszechnienie i włączenie innowacyjnej metody kształtowania pozytywnych postaw edukacyjno-zawodowych u młodzieży z trudnościami w wieku gimnazjalnym przez dolnośląskie placówki pracujące z w/w grupą.

 

Źródło oraz więcej informacji na stronie http://www.swps.pl/sopot/uczelnia/struktura-swps/434-nauka-i-badania/biuro-projektow-europejskich/8105-innowacyjna-metoda-ksztaltowania-aktywnych-postaw-edukacyjno-zawodowych-mlodziezy-gimnazjalnej-z-trudnosciami-z-wojewodztwa-dolnoslaskiego